KOPALNIA Boguszów-Gorce

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe „WITOLD” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorce

Dwa przedwojenne budynki zlikwidowanego szybu WITOLD zostały przebudowane na cele kulturalne i konferencyjne. W budynku maszyny wyciągowej przygotowano pomieszczenia dla restauracji. Natomiast w budynku nadszybia zlokalizowano filię biblioteki miejskiej, wystawę poświeconą górnictwu oraz przestrzeń konferencyjną. Dużym zainteresowaniem na pewno będzie się cieszyć wieża szybowa przekształcona w wieżę widokową.
 
Inwestor: Miasto Boguszów-Gorce
Generalny
Wykonawca:
Castellum Sp. z o. o.
Zakres robót: - wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
- wykonanie zasilania obiektu i oświetlenia terenu
- wykonanie instalacji odromowej i uziemiającej
- wykonanie instalacji teletechnicznych: systemu monitoringu CCTV, systemu włamania SSWiN, systemu przeciwpożarowego SSP i sieci komputerowej