jesteś tutaj:
W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Elektroinstal aktualnie realizuje roboty elektryczne na budowach:

1. Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - etap II
Inwestor: PWIK WODNIK Sp. z o. o.
Generalny
Wykonawca:
CADAGUA S.A. Oddział w Polsce
Zakres robót: Przebudowa rozdzielnicy RGnn stacji transformatorowej, dostawa i montaż rozdzielnic elektryczno-sterowniczych, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonanie zasialania obiektów i oświetlenia terenu
 2. Budowa dwóch hal i dwóch wiat magazynowych dla Zakładu Produkcyjnego Artykułów Gospodarstwa Domowego z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą
Inwestor: Jelenia Plast Sp. z o. o.
Zakres robót: Wykonanie instalacji oświetleniowej i zasilania urządzeń technologii